Tra Cứu Từ Vựng

Hơn 10.000 từ vựng tiếng Đức miễn phí trực tuyến

Zungenbrecher

Zungenbrecher – 10 ngôn ngữ xoắn lưỡi thú vị của nước Đức

Zungenbrecher là từ tiếng Đức để chỉ một ngôn…
15 thành ngữ thông dụng tiếng Đức mà bạn nên biết- phần 2

15 thành ngữ tiếng Đức hài hước mà bạn nên biết – Phần 2

Thành ngữ và cách diễn đạt không phải là thứ…
15 thành ngữ thông dụng tiếng Đức mà bạn nên biết- phần 1

15 thành ngữ tiếng Đức thông dụng mà bạn nên biết – Phần 1

Thành ngữ tiếng Đức  tiếng Đức là gì? Trước…
10 mẫu câu và cụm từ vựng tiếng Đức cho cuộc họp

10 mẫu câu và cụm từ vựng tiếng Đức cho cuộc họp

Đã khi nào bạn gặp phải những tình huống khó…
Zungenbrecher

Zungenbrecher – 10 ngôn ngữ xoắn lưỡi thú vị của nước Đức

Zungenbrecher là từ tiếng Đức để chỉ một ngôn…
15 thành ngữ thông dụng tiếng Đức mà bạn nên biết- phần 2

15 thành ngữ tiếng Đức hài hước mà bạn nên biết – Phần 2

Thành ngữ và cách diễn đạt không phải là thứ…
15 thành ngữ thông dụng tiếng Đức mà bạn nên biết- phần 1

15 thành ngữ tiếng Đức thông dụng mà bạn nên biết – Phần 1

Thành ngữ tiếng Đức  tiếng Đức là gì? Trước…