Tìm Kiếm Ngữ Pháp

Đa dạng ngữ pháp tiếng Đức trực tuyến

Động từ gốc và động từ bổ nghĩa cơ bản

70 Động từ gốc và động từ bổ nghĩa cơ bản trong tiếng Đức

Động từ gốc và động từ bổ nghĩa cơ bản trong…
Động từ gốc và động từ bổ nghĩa cơ bản

Modalverben: Động từ khiếm khuyết (A1-A2)

1. Modalverben là gì? Đây là một nhóm động từ đặc…
Possessivartikel: Cách chia quán từ sở hữu trong tiếng Đức?

Possessivartikel: Cách chia quán từ sở hữu trong tiếng Đức?

1. Quán từ sở hữu (Possessivartikel) là gì? Quán…
Cach-viet-thu-tieng-Duc-300x169

Cách viết thư tiếng Đức chuẩn là như thế nào?

Ở Việt Nam, chúng ta đã quá quen thuộc với việc…
Cách đặt câu hỏi trong tiếng Đức bằng cách sử dụng 9 từ để hỏi

Cách đặt câu hỏi trong tiếng Đức bằng cách sử dụng 9 từ để hỏi

Sở thích của bạn là gì? Diễn viên yêu thích của…
4 hình thức câu mệnh lệnh tiếng đức

Hướng dẫn: 4 hình thức câu mệnh lệnh tiếng Đức

Hãy nỗ lực hết sức! Đừng im lặng! Gọi cho tôi…
Liên từ tiếng Đức

Cách sử dụng 2 loại liên từ tiếng Đức trong câu

Giống như tiếng Anh hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác,…
Passiv

Passiv: Thể bị động

Passiv: Thể bị động Passiv là gì? Câu bị…
Động từ gốc và động từ bổ nghĩa cơ bản

70 Động từ gốc và động từ bổ nghĩa cơ bản trong tiếng Đức

Động từ gốc và động từ bổ nghĩa cơ bản trong…
Động từ gốc và động từ bổ nghĩa cơ bản

Modalverben: Động từ khiếm khuyết (A1-A2)

1. Modalverben là gì? Đây là một nhóm động từ đặc…
Possessivartikel: Cách chia quán từ sở hữu trong tiếng Đức?

Possessivartikel: Cách chia quán từ sở hữu trong tiếng Đức?

1. Quán từ sở hữu (Possessivartikel) là gì? Quán…